Uitvaartverzorging De Laatste Groet

Na de uitvaart

Na een overlijden moet er veel besproken en geregeld worden voor de dag van de uitvaart. Wat er na een verlies van een dierbare overblijft is vooral veel verdriet en gemis.

Uitvaartverzorging De Laatste Groet ondersteunt de nabestaanden hierin. Zo werkt De Laatste Groet nauw samen met zorgverleners op het gebied van rouwverwerking welke steun kunnen bieden aan een ieder wie daar behoefte aan heeft. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid staat bij uitvaartverzorging De Laatste Groet hoog in het vaandel. De kwaliteiten van de geleverde diensten moeten bij onze werkzaamheden van het allerhoogste niveau zijn omdat onze dienstverlening in één keer goed moet zijn. De informatie over de uitvoering en de kosten moet glashelder voor u zijn, zodat u achteraf alleen maar met een goed gevoel kan terugkijken op onze dienstverlening.   

Meer over grafmonumenten